KARIÉRA

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DO ZAMESTNANIA

Titul
Meno *
Priezvisko *
Adresa / bydlisko *
Email *
Telefón / mobil *
Uchádzam sa o prijatie na pozíciu *
Nastúpiť môžem *
Názov a adresa organizácie/školy kde pracujem/študujem *
Predchádzajúce zamestnanie, pracovné zaradenie, školy *
Váš životopis *
Pretiahnite súbory sem Nahrať súbor
Súhlas *

Týmto dávam súhlas spoločnosti Elektroconnect s.r.o., Trebišov, kpt.Nálepku 11, 07501 Trebišov na spracovanie mojich osobných údajov poskytnutých prostredníctvom dotazníka, životopisu alebo iným spôsobom, najmä v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, titul, dosiahnuté vzdelanie a prax a kontaktných údajov ako sú telefónne číslo alebo adresa elektronickej pošty (Ďalej len ako "osobné údaje") v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov č.18/2018 Z.z.

ODOSLAŤ ŽIADOSŤ

Copyright © 2022 elektroconnect.sk. Všetky práva vyhradené. Realizácia COMTECH.