Naša firma

Spoločnosť Elektroconnect s.r.o. je súčasťou francúzskeho koncernu NEXANS, divízie NEXANS AUTOELECTRIC. Firma sa zaoberá výrobou káblov a káblových zväzkov pre automobilový priemysel, a je dodávateľom pre renomovaných výrobcov automobilov.

Na prelome rokov 1990 – 2000 sa firma etablovala na americkom kontinente. V minulých rokoch rozvíjala ďalšie expanzné aktivity výrobných kapacít prostredníctvom výrobných závodov na Slovensku, v Česku, Číne, na Ukrajine, v Rumunsku, Mexiku, Spojených štátoch amerických a v Tunise. Firma zamestnáva v 12 krajinách vo svojich výrobných závodoch viac ako 10 000 zamestnancov po celom svete.

Spoločnosť je certifikovaná nemeckou spoločnosťou TUV Nord podľa IATF 16949:2016 a vzťah firmy k životnému prostrediu dokumentuje aj certifikát ISO 14001:2015.

Z uvedených údajov logicky vyplýva, že koncern NEXANS AUTOELECTRIC má na európskom trhu význačné postavenie. Postavenie materskej spoločnosti výrazne posilňuje pozíciu spoločnosti Elektroconnect.

Spoločnosť sa za viac ako desať rokov svojej činnosti pevne etablovala vo východoslovenskom regióne a dosahuje dobré hospodárske výsledky. Doterajšou činnosťou si vytvorila predpoklady na úspešnú realizáciu svojich podnikateľských aktivít aj v budúcom období.

História a súčasný stav

Spoločnosť Elektroconnect s.r.o. vznikla 4.10.2005 zápisom do obchodného registra Košice 1. Spoločnosť bola založená so sídlom v Gelnici, postupnou profiláciou aktivít a činností ako aj nových projektov vznikol v septembri 2007 odštepný závod v Trebišove. V roku 2016 vznikol samostatný závod Elektroconnect s.r.o. so sídlom v Trebišove, konatelia zapísaní v obchodnom registri sú Michael Kroop a Juraj Kőszegy.

Spoločnosť postupne rozširovala sortiment služieb tak, aby vyhovela rastúcim požiadavkam svojich zákazníkov a aby si zároveň upevnila miesto na trhu dodávateľov automobilového priemyslu na trhu vo svete.

Copyright © 2022 elektroconnect.sk. Všetky práva vyhradené. Realizácia COMTECH.