ZLEPŠOVA­TEĽSKÉ HNUTIE

Váš nápad je dôležitý!

Veríme, že nápady našich zamestnancov sú našou devízou. Každý z nás je predsa odborníkom vo svojom odbore, na svojom pracovnom mieste a preto ten, kto na danom pracovisku pracuje, vie najlepšie ohodnotiť daný pracovný proces.

Z tohoto dôvodu firma Elektroconnect umožňuje svojim zamestnancom spolupodieľať sa na vytváraní svojho pracovného prostredia a vykonávaní svojej práce. Takmer 80 návrhov na zlepšenia ročne nám pomáha optimalizovať naše pracovné procesy a udržiavať našu konkurencieschopnosť. Vďaka nášmu systému riadenia nápadov môžu vynaliezaví zamestnanci tiež finančne profitovať zo svojich nápadov.

4R - Riešenia Realizujeme Rýchlo a Rozumne

Copyright © 2022 elektroconnect.sk. Všetky práva vyhradené. Realizácia COMTECH.